10. mars 2020 - 11. mars 2020 Kl. 09.45 - 15.30
Moxy Hotell, Skjetten

Svømmehall-Kompetanse 2020

Nye kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene.

Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Bading og svømming er det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper.

Det er for tiden stor faglig utvikling i bransjen, og svært mange av disse områdene vil bli berørt på SvømmehallKompetanse 2020. Elementer som blir berørt på konferansen er

  • Finansiering
  • Kostnader
  • Arealeffektiv planlegging
  • Materialbruk

Last ned detaljert program nederst på siden.

Målsettingen med arrangementet er å formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for rehabiliterte og fremtidige bade- og svømmeanlegg.

Målgruppe: Rådgivere, planleggere, politikere, byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og eiere og driftere av bade- og svømmeanlegg med flere.

Konferansen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), NTNU Siat – Senter for idrettsanlegg og teknologi, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum. Konferansen har vært avholdt hvert andre år siden 2010.

Påmelding og administrasjon via NITO.

Les mer her.