29. april 2021 Kl. 12.00 - 17.00
Digitalt arrangement

Sykehuset og byen – muligheter og utfordringer

NSH og Arkitektforum for helsebygg inviterer til digital konferanse om sykehus og byen.

Hva innebærer det å utvikle sykehus integrert i byen? Hvilke positive og negative konsekvenser har det ? Er det en umulig oppgave? Eller kan det gjennomføres uten at hverken byen eller sykehuset må gi avkall på viktige kvaliteter? Temaet er tenkt gjennomført i to deler, der vi i den første fokuserer på storbyen med Oslo som eksempel. I del 2 vil vi dra til Tønsberg og se mer på forhold som er gjeldende for sykehus i de mindre byene.

  • Framtidens OUS - hvordan løse en umulig oppgave? Just Ebbesen, Nye Oslo universitetssykehus
  • Nye Gaustad Sykehus Mette Dan-Wiebel, LINK arkitektur
  • Nye Aker Sykehus, Anne Guri Grimsby, Arkitema Architects og Per Christian Brynildsen, Ratio Arkitekter
  • Ny storbylegevakt Egil Wahl, ÅF Advansia/Omsorgsbygg
  • Nytt Klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet Anne Underhaug, AART Architects, Michael Ramm Østgaard, Momentum og Niels Fuglsang, Henning Larsen
  • Sykehuset og byen – muligheter og utfordringer Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten
  • Regional sikkerhetsavdeling – vanskeligheten ved å plassere et bygg Marit Bjartveit, Oslo universitetssykehus og Camilla Aanestad, Ny Sikkerhetspsykiatri OUS
  • Sykehuset og byen - på tide at helseforetakene tar en mer aktiv rolle i byutviklingen Christine Grape, Grape Architects
  • Må sykehusene være så store? Tarald Rohde
  • Sektor-logikk og urban logikk Karl Otto Ellefsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Informasjon og påmelding: www.nsh.no