6. mars 2020 Kl. 09.00 - 12.00
Arkitektenes hus, Oslo

Ta hensyn til dagslyset - før det er for sent!

Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen med krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre de store grepene. Da er det smart å ha gjort hjemmeleksen.

Arkitekter risikerer å bli stilt til ansvar når dagslyskrav ikke oppfylles, derfor er det ekstremt viktig å ha god kunnskap om dette. Dette 3 timers kurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold. Kunnskap du kan bruke direkte i ditt neste prosjekt.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Pål Kjetil Eian og Espen Hansen, Norconsult AS.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

PROGRAM:

0830 – 0900 Registrering / kaffe

0900 – 0905 Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 12:00 Forelesninger

Sivilingeniør Espen Hansen vil forelese i bolker på ca. 45 minutter med innlagte pauser etter følgende temaliste:

• Orientering
• Dagslyskrav
• Rom for varig opphold
• Soneinndeling
• Ansvarsfordeling 
• Vegetasjon og tilgrensende bebyggelse
• Sammenligning av preaksepterte ytelser
• Dagslys i rehabiliteringsprosjekter 
• Dagslysprosjektering for nybygg
• Dagslyssimulering 
• Sentrale inndata i en dagslyssimulering
• Tommelfingerregler for vindusutforming 
• Tegningsunderlag – tips 
• Oppsummering/spørsmål/diskusjon

1200 – Avslutning

Påmelding her.

Det tas forbehold om endringer i programmet.