24. november 2022 Kl. 19.00
Hagestuen, Arkitektenes hus, Oslo

Torsdager i Hagestuen: Norwegian Garden Cities: Yesterday, today - and tomorrow?

Velkommen til Bokbad om norske hagebyer før, nå og inn i fremtiden.

Even Smith Wergeland har forfattet boken «Norwegian Garden Cities: Yesterday, today – and tomorrow?», som kom ut på Cappelen Damm i september 2022.

Boken handler om den norske hagebyhistorien, med særlig vekt på de «norske» hagebyene fra 1930-tallet og drøfter aktuelle problemstillinger knyttet til fortetting, verdien av grønne innslag i byen, nabolag, boligpriser og bokvalitet.

Even Smith Wergeland vil samtale med Gro Sandkjær Hanssen om boken. Forfatteren har denne gang et ekstra tett forhold til tematikken: han er selv beboer i Sinsen Hageby, som er ett av hovedcasene i boken.

Even Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der han underviser og forsker innen arkitekturhistorie, byplanhistorie og arkitekturvern. Han har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om arkitektur, byplanlegging og arkitekturvern, ofte i skjæringspunktet mellom historiske forhold og dagens praksis. 

Gro Sandkjær Hanssen er Ph.D statsvitenskap og Forsker, By-og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, og Professor II i by-og regionplanlegging, NMBU.