19. januar 2022
Arkitektenes hus, Trondheim

Trondheim Byggeskikkpris

Trondheim kommunes Byggeskikkpris deles ut for 2021 på Arkitektens hus. Prisen er en hederspris som deles ut til «byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart».