11. mars 2019 - 12. mars 2019
Alta kultursal, Alta

Tverrfaglig planlegging i et regionalt perspektiv

Erik Lorange, tidligere byplansjef i Kristiansand, professor ved AHO og arkitekt for gjenreisingsplanleggingen for Alta, fyller 100 år 8 mars 2019. I den anledning inviterer Alta kommune til et seminar 11. og 12. mars.

Gjennom programmet for konferansen trekker vi linjene fra Erik Loranges soneplan for Alta, påfølgende byutvikling og vekst i Alta, og setter fokus på planlegging for tiden fremover. Sentrale tema vil være klima, bærekraft og medvirkning. Som keynote speaker kommer Herbert Girardet, medlem av Roma klubben, en av gründerne til World Future Council, æresmedlem av the  Royal Institute of British Architects, RIBA og har mottatt prisen UN Global 500 Award "for outstanding environmental achievements".

Meld interesse for deltakelse til Alta kommune ved kommuneplanlegger Veslemøy Grindvik; vesgri@alta.kommune.no , tlf. 78 45 51 58, arkitekt Sigmund Asmervik; sigmas@mada.no, tel. 930 03 403. Mer informasjon,detaljert program og påmelding på www.altakommune.no. Påmeldingsfrist 1.3. 2019.