8. februar 2019 - 1. september 2019
Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

Utestemme

Landskapsarkitektutdannelsen på Ås er 100 år i 2019.

Dette markeres med en utstilling i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen «sprenger» rammene for museet og går imellom og utenfor rommene, slik også landskapsarkitekturen gjør. I Hvelvet kan du omstille deg i sanserommets landskap. I landskapslabyrinten i Paviljongen blir du invitert til å gå tur igjennom en leken installasjon. Lag på lag med informasjon fra arkivmateriale, historiske tegninger, nye fotografier og grafiske illustrasjoner, avdekker viktigheten av landskapet rundt oss. Du vil bli kjent med pionerene i landskapsarkitekturen fra 1900 til 1960-årene, representert ved blant andre Olav L. Moen, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Røhne & Strøm og Grindaker & Gabrielsen. Utstillingen er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nasjonalmuseet.