12. februar 2019
Vega Scene, Oslo, Oslo

Vinterkonferanse 2019: Friluftsliv og fortetting

​Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til Vinterkonferanse 2019: Friluftsliv og fortetting. Hvordan sikre turveier, friluftsområder og grønnstruktur i Oslo og Akershus.

Dette er en konferanse om utfordringene knyttet til at Oslo og Akershus fortettes i et stadig økende tempo. Hva med grønne lunger, friluftsliv, aktivitet og trivsel i Oslo og byene og tettstedene i Akershus? Hvordan sikrer politikere mulighetene for å utøve friluftsliv i disse fortettingsområdene og tar utbyggerne hensyn eller er det kun markedet som bestemmer?

Oslo og Omland har satt sammen et bredt og spennende program hvor sentrale politikere, forskere, organisasjoner og utbyggere deltar. Konferansen ledes av Erling Dokk Holm.

Påmeldingsfrist 1. Februar 2019. Påmelding og mer informasjon på www.deltager.no