29. august 2019 Kl. 09.00 - 15.00
Arkitektenes hus, Oslo

Vurdering av estetikk i planer og byggesaker

Verkstedet handler om hvordan du kan behandle estetikk i plan- og byggesaker, samt tolke og etterleve byggereglenes estetikkbestemmelser.

Estetikk i byggesaker dreier seg mye om estetiske redegjørelser, referanse til planbestemmelser og estetisk vurdering. Det dreier seg også om kompetanse. Hvilke muligheter og begrensninger foreligger, og hvordan kan byggesaken kan sikre estetisk kvalitet og forhindre det motsatte?

I plansaker handler estetikkarbeidet mye om utforming av planbestemmelser. Hvordan bestemmelsene kan tilrettelegge for ønsket utvikling, hvordan de kan være bindende nok til å sikre estetisk kvalitet uten å blokkere kreativitet, og hvordan de kan tilrettelegge for byggesaksbehandling. Kommunal estetisk strategi er et viktig redskap for å arbeide langsiktig.

På dette verkstedet vil det arbeides konkret med verktøy som kan gjøre det lettere å vurdere estetisk kvalitet i prosjekter og saksbehandling, -verktøy som kan være en felles plattform for ulike aktører. 

Verkstedet ledes av NAL i samarbeid med Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og stipendiat ved NTNU. Bakken disputerer 2019 med en doktorgrad om estetikkbestemmelser i norske byggeregler; Skjønnheten og loven – en studie av intensjoner om estetisk kvalitet uttrykt i norske byggeregler. Han har siden 2010 hatt ansvar for estetikkundervisningen ved NTNUs byggesakskole, som bl.a. inkluderer drift og oppdatering av Husbankens kurspakke Byggeskikk, estetikk og stedsforming.

Målsetting: 
Øke kunnskap for å kunne diskutere hva som former steder og bygninger, for å bidra til fokus på estetikk i plan- byggesaksbehandling.

Målgruppe: Folk som arbeider med saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven; praktiserende arkitekter, byggesaksbehandlere, arealplanleggere, ingeniører og jurister samt politikere som ønsker mer kunnskap bak sine beslutninger.