8. november 2018
Hemnesberget

Workshop: Stedsutvikling

Workshopen er et ledd i prosessen med å komme fram til et forslag om en helhetlig og langsiktig plan for utvikling av vannfronten på Hemnesberget.

Målet med workshopen er å inspirere, involvere bredt og få innspill fra alle berørte parter; næringsaktører, politikere og ikke minst innbyggerne på Hemnesberget. Velkommen til stedsutviklingsworkshop for vannfronten på Hemnesberget i regi av Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) og Hemnes kommune i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Distriktssenteret og Asplan Viak.

Program og påmelding på www.no-da.no