Bymuseet i Bergen Bergen Søknadsfrist: 15.02.2022 Hjemmeside

100% fast stilling som arkitekt/​ bygningsantikvar

For å styrke forvaltningen av Bymuseets kulturhistoriske bygninger i Gamle Bergen, på Lepramuseet, Damsgård Hovedgård, Alvøen Hovedbygning og på Hordamuseet, søker vi nå arkitekt med solid kompetanse innen bygningsvern. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer både operative gjøremål og strategisk planlegging.

Stillingen inngår i museets avdeling for Bygningsvern- og samlingsforvaltning som forvalter de 105 kulturhistoriske bygningene til Bymuseet, hvorav 32 er fredet. Avdelingen forvalter også museets gjenstandssamling bestående av 180 000 objekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for utvikling av fagområdet bygningsvern
 • Være rådgiver for byggetekniske spørsmål og støtte museets håndverkere og driftspersonell i planlegging og gjennomføring av verdibevarende vedlikehold av bymuseets eiendommer
 • Være rådgiver for tilrettelegging av nye funksjoner og bygningstekniske løsninger knyttet til sikkerhet, UU og ny bruk
 • Gjennomføre dokumentasjon og tilstandsvurderinger
 • Kontakt og samarbeid med vernemyndighet
 • Bidra i museets formidling- og kompetansebygging internt og eksternt
 • Andre stillingsrelevante oppgaver etter avtale

Vi søker arkitekt/ bygningsantikvar med:

 • Kompetanse innen tradisjonelle håndverksteknikker og antikvariske restaureringsprinsipper
 • Kjennskap til relevante regelverk og litteratur innen fagområdet
 • Erfaring med AutoCAD og/eller Revit
 • Kjennskap til FDV-system for planlegging, drift og vedlikehold
 • Erfaring med bruk av Askeladden og Primus
 • Evne til å planlegge og tilrettelegge egen og andres arbeidshverdag
 • Evne til å jobbe selvstendig og har gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter
 • Interesse- og gjerne erfaring fra formidling
 • God skriftlig- og muntlig formidlingsevne på norsk/nordisk og gjerne engelsk
 • Førerkort minimum klasse B

Vi vil legge vekt på dokumentert erfaring, faglige kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Arbeid med noen av Bergens viktigste kulturminner
 • Faglige utfordringer
 • Faglig nettverk
 • Regulerte arbeidsforhold og god pensjonsordning
 • Privat helseforsikring

Bymuseet er tilknyttet hovedorganisasjonen VIRKE og Landsoverenskomst for museer. Stillingen vil bli innplassert som Seniorarkitekt (stillingskode 1182). Ved relevant tilleggskompetanse kan annen stillingskode vurderes.

Søknadsfrist 15.02.2022. Tiltredelse etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Åse Tveitnes, avdelingsleder Bygningsvern- og samlingsforvaltning, tlf: 930 94 919, e-post: asetve@bymuseet.no

SØK STILLINGEN

Bymuseet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra din CV må registreres i portalen. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.


Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune. Museet forvalter 115 bygninger, hvor brorparten har kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har vel 60 faste ansatte, et driftsbudsjett på om lag 70 millioner og gjennomsnittlig 200.000 besøkende i året.