A-Lab AS Oslo Hjemmeside

A-lab søker nysgjerrig, engasjert og modig arkitekt/​urbanist/​bygulvstrateg

I A-lab har vi tatt bygulv, bakkekontakt og første etasjer på alvor siden 2015, og er i konstant utvikling for kunne møte morgendagens utfordringer på menneskets premisser. Det er når vi tar utgangspunkt i hva mennesker opplever i øyehøyde, at vi klarer å skape inviterende og trygge urbane områder der alle kan føle seg velkomne og trives.

Vår veletablerte enhet Ground Lab har med sine 15 engasjerte fagpersoner som hovedhensikt å gjøre byen til et bedre sted å være på bakkeplan. Prosjektporteføljen i Ground Lab omfatter noen av landets største og mest progressive bygulvsprosjekter, fra store knutepunktsutviklingsområder, til område- og stedsutvikling i alle skalaer og faser. Vi legger vekt på å håndplukke kompetanse gjennom hele produksjonslinjen, fra by til byrom, bygg og innhold.

Oppdragene øker, og vi har nå et sterkt behov for deg som brenner for å skape robuste og bærekraftige bygulv i fremtiden.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med prosjektledelse med innsikt i reguleringsprosesser.
 • Har minimum 5 års erfaring, sannsynligvis som arkitekt eller urbanist med et brennende engasjement for bygulvsprosjekter. Vi setter ikke begrensninger for bakgrunn.
 • Er kreativ og formsterk med store drømmer.
 • Er involverende, metodisk, strukturert, logisk tenkende og har et brennende engasjement for arkitekturens betydning og rolle i utviklingen av våre fremtidige bærekraftige samfunn.
 • Er nysgjerrig, engasjerende og tør å utfordre etablerte sannheter gjennom innovativ og verdiskapende utvikling av ny kunnskap.
 • Ønsker å lære og være med på å utvikle dette spennende og alltid aktuelle fagområdet.

I denne stillingen vil du bli involvert i alle områdene Ground Lab jobber med:

 • Strategisk bygulvsplanlegging i tidligfase
 • Utvikling av banebrytende og stedegne visjoner og konsepter
 • Område- og stedsutvikling,
 • Bærekraftstrategier og planer,
 • Aktørinvolvering og medvirkning,
 • Involvering i reguleringsplaner i alle skalaer og former,
 • innholdsproduksjon, veiledninger og håndbøker
 • Midlertidighet og bygulvstrategier.
 • Komplekst arbeide med mobilitet, vare- og avfallshåndtering, støttefunksjoner og teknisk infrastrukturer som avgjørende for å lande gode konseptene og programmer.
 • Kort sagt alt som er interessant og relevant for å skape en helhetlig, gjennomførbar, fleksibel og bedre verden gjennom våre små avtrykk i historien.

Vi tilbyr:

 • Et internasjonalt arkitektkontor med avdelinger i Danmark, Paris og Portugal.
 • Et ambisiøst og dynamisk fagmiljø med lave skuldre og et ønske om å påvirke.
 • En arbeidsplass i konstant utvikling med vekt på egenutvikling og kunnskapsdeling.
 • Konkurransedyktige betingelser og personalordninger.

Søknadsfrist: Snarest

SØK PÅ STILLINGEN

Kontaktperson:
Espen Veiby

Gruppeleder Ground-lab
espen@a-lab.no
+47 920 39 025

/// A-lab AS

A-lab er et internasjonalt orientert arkitektkontor, lokalisert i Oslo. Vi har som mål å påvirke stedsutvikling gjennom innovativ og bærekraftig arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjekt sterk egenart og identitet.
A-lab ble startet i 2000 og har nå over 100 engasjerte ansatte. Kompetansen er sammensatt: fra formgivende arkitekter til eksperter på bærekraftig byfortetting, teknologi og prosjektledelse. Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne ressurspersoner, og A-lab brukes ofte som referanse innen bærekraftig by- og stedsutvikling, ikonisk arkitektur og tverrfaglig BIM-prosjektering.