Akasia Eiendom AS Bergen Søknadsfrist: 05.06.2022 Hjemmeside

Akasia søker landskaps­arkitekter

Akasia har gjennom sine nærmere 130 medarbeidere et komplett fagmiljø innenfor eiendomsforvaltning, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, renhold, service og drift og utfører selv de viktigste bygg- og anleggsfagene.

Våre ansatte har en særskilt kompetanse knyttet mot prosjektering, drift og vedlikehold av gravplasser, samt drift og vedlikehold av middelalderbygg, kirker/kirkebygg og lignende. Gjennom våre fagavdelinger tilbyr Akasia et vidt spekter av enkelttjenester og komplette løsninger alt etter hvilke behov den enkelte kunde har. Innenfor prosjektledelse og prosjektgjennomføring kan Akasia bidra i alle prosjektets faser, fra idéstadiet til overlevert prosjekt.

Som landskapsarkitekt i Akasia vil du inngå i et landskapsmiljø bestående av to andre landskapsarkitekter, prosjektledere og byggeledere, i tillegg til en rekke operativt utførende funksjoner. Landskapsarkitektene jobber innenfor et bredt spekter av oppgaver med hovedvekt på utforming og design av gravplasser og parkanlegg. Du får følge hele prosessen fra konsept via detaljplanlegging til bygging. For den rette søkeren kan også bli mulig med oppgaver innenfor prosjekt- eller byggeledelse.

Kompetanse:

 • Mastergrad i landskapsarkitektur fra høyskole/universitet
 • Noen års praksis samt erfaring som oppdragsansvarlig er en fordel, samtidig som nyutdannede med spesiell interesse for fagfeltet også oppmuntres til å søke
 • Generelt gode datakunnskaper (Vi benytter i hovedsak Autodesk Civil 3D med fagmoduler fra Focus Software, Infraworks, samt Adobe Creative Suite)
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig, søker må beherske ett av de nordiske språkene
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling og byggesaker er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig tyngde og nysgjerrighet
 • Åpen, løsningsorientert og fleksibel
 • Positiv og glad i landskapsfaget med faglig engasjement
 • God på samarbeid og kommunikasjon

Hos oss kan du forvente

 • Interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver i en organisasjon med samfunnsansvar
 • Et tverrfaglig og kompetent miljø med korte beslutningslinjer
 • Faglige utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst og endring
 • Stilling med et balansert forhold mellom jobb og fritid
 • Gode velferdsordninger der individet er i fokus
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt fagansvarlig landskapsarkitekt Erik Bjerkelund telefon 472 75 838 eller HR-sjef Terje Årseth 951 95 485

Søknad og CV sendes elektronisk via vår rekrutteringsløsning. Alle dataene blir lagret på din CV-konto, og du kan enkelt logge inn og oppdatere informasjonen når du vil. Vennligst sjekk din informasjon så nøye som mulig for å gi et riktig bilde av deg selv. Dataene behandles og lagres i tråd med personopplysningsloven.

SØK HER