KMS arkitekter AS Horten www.kms-arkitekter.no

Arealplanlegger

KMS arkitekter AS søker initiativrik arealplanlegger med god erfaring innen regulering.

Er du initiativrik arealplanlegger med god erfaring innen regulering?
Ønsker du spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et faglig og godt arbeidsmiljø?
Da er KMS arkitekter AS stedet for deg!

 
KMS arkitekter AS er et kontor som fokuserer på utvikling og nytenkning. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg. Planarbeid og reguleringsplaner er også en vesentlig del av vårt arbeid. Våre arbeidsområder er: arkitektur, regulering, prosjektledelse og 3D visualisering.

Vi søker initiativrik arealplanlegger!

KVALIFIKASJONER
•    Arealplanlegger / Master i samfunns- og arealplanlegging eller relevant utdanning
•    Eventuelt: master i arkitektur med min. 5 års erfaring innen regulering
•    Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning
•    Erfaring med regulering og god reguleringskompetanse
•    Kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder
•    Kjennskap til myndighetskrav og byggesaksbehandling
•    Gode datakunnskaper er nødvendig (AutoCAD og Novapoint er ønskelig)

ØNSKEDE EGNESKAPER
•    Selvstendig, fleksibel, initiativrik og ansvarsfull person
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    God samfunnsforståelse, teknisk innsikt og løsningsorientert

ARBEIDSOPPGAVER
•    Utarbeide detaljreguleringsplaner
•    Arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, analysere konsekvenser av ulike alternativer
•    Areal- og miljøplanlegging
•    Nærings – og lokaliseringsanalyser
•    Prosjektledelse og saksbehandling i reguleringsprosessen
•    Kontakt med kommune og konsulenter
•    Skape gode kunderelasjoner

VI TILBYR
•    100% - fast stilling
•    Konkurransedyktige betingelser og personalordninger
•    Et hyggelig, faglig og uformelt arbeidsmiljø
•    Gode muligheter for kompetanseutvikling
•    Spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring

Søknad med CV sendes til e-post
Søknader behandles fortløpende.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder Mathias Schulze, mobil: +47 406 29 225, e-post

Du kan lese mer på: www.kms-arkitekter.no