Nannestad kommune Nannestad Søknadsfrist: 02.09.2019 www.nannestad.kommune.no

Arealplanlegger

Ved virksomheten kommunal forvaltning er det ledig en fast stilling som arealplanlegger.

Arbeidsoppgaver
Hovedarbeidsoppgavene omfatter i hovedsak behandling av private reguleringsplaner og utarbeidelse av arealplaner i kommunens egen regi, bl.a. kommuneplanens arealdel ved rullering av kommuneplanen. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid internt og med kommunens innbyggere, utbyggere, myndigheter og andre interessenter. Vi søker en person som kan være en aktiv bidragsyter til langsiktig utvikling av planavdelingen i tråd med organisasjonens administrative og politiske mål. Kommunen bruker saksbehandlersystemet ePhorte og programvare fra GIS/LINE.

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har universitets-/høyskoleutdanning med hovedvekt på arealforvaltning. Erfaring fra offentlig/privat virksomhet innen fagområdet og god kjennskap til relevante lovbestemmelser og bruk av IT som arbeidsverktøy vil bli vektlagt.
Søker må kunne benytte egen bil i tjenesten.

Egenskaper
•   Søker må ha god evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid, men må også kunne jobbe selvstendig. Arbeidsoppgavene tilsier også presentasjon av saker både internt og eksternt, og skriftlig og muntlig framstillingsevne vil derfor også bli tillagt stor vekt.
•   Vi har også fokus på at den vi ansetter må være en god bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.
•   Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
•   Stillingsbrøk: 100%
•   Varierte og spennende planleggingsoppgaver i tilknytning til kommunens utvikling og sterke vekst. Vi kan tilby et veletablert og godt arbeidsmiljø, med mange dyktige arbeidskolleger. Kommunal forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet.
•   Fleksitidsordning og pensjonsordning i KLP.
•   Lønn etter avtale.
•   Minst to referanser må oppgis i søknaden.
•   Vitnemål/attester tas med på et ev. intervju.
•   Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jf. Offentlighetsloven § 25.

Spørsmål om stillingen
Caroline Salberg
Telefon 66 10 50 00

Les mer og søk på stillingen


Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her