Ålesund kommune Ålesund Søknadsfrist: 31.10.2019 www.alesund.kommune.no

Arealplanlegger

Ålesund kommune søker arealplanlegger

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller eter avtale.

Nye Ålesund kommune sammen med Sula og Giske, er den første byregionen i Norge som er tatt opp i FNs smartbynettverk. Ålesundsregionen har dermed store ambisjoner for miljø-, samfunns- og byutvikling som er basert på FNs bærekraftsmål.

Hvis du synes det er spennende og givende å jobbe i en kommune i endring og med varierte oppgaver, er Ålesund kommune den rette arbeidsgiveren for deg.

Hos oss blir du del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Du vil arbeide tett med kompetente fagfolk innen ingeniørfag, juss, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. Det er høy aktivitet både innen offentlig og privat sektor og kommunen har flere store planprosesser som er i startfasen. Vi arbeider med overordnede planer som kommuneplanens arealdel, områdeplaner, transportplanlegging og byutviklingsprosjekter. I tillegg behandler vi plansaker og vi har viktige rådgivningsoppgaver overfor private aktører, andre kommunale virksomheter og rådmannen.

Vi søker etter 1 ny medarbeider i 100 % fast stilling i seksjon Plan.

Arbeidsoppgaver
•   Deltakelse i arbeid med kommunale arealplaner, utredninger og andre tematiske planer.
•   Deltakelse i byutviklingsprosjekter.
•   Kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner.
•   Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov og etter kvalifikasjon.

Kvalifikasjoner
•   Vi ønsker oss søkere med høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor ett eller flere av følgende fagområder: areal- og transportplanlegging, arkitektur, by- og stedsutvikling.
•   Erfaring fra offentlig forvaltning og fra saksbehandling av planer etter plan- og bygningsloven er en fordel.
•   Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper
Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person som har samarbeidsevner, gjennomføringskraft og er god på kommunikasjon.

Vi tilbyr
•   Muligheten til å være med på å bygge en ny kommune med store ambisjoner for framtida.
•   Godt tverrfaglig, kompetent og kollegialt arbeidsmiljø.
•   Gode muligheter for faglig utvikling.
•   God pensjons- og forsikringsordning.

Kontaktinformasjon
Annegret Siejak
Plankoordinator
Tlf 70 16 26 17

Ole Andreas Søvik
Plan- og bygningssjef
Tlf 405 56 302

John Harald Fylling
Fagleder
Tlf 70 16 26 13

Søknadsfrist:
31.10.2019

Les mer og søk på stillingen


Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har ca. 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 
Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Fra 01.01.2020 vil Ålesund kommune, sammen med nabokommunene Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog, gå sammen om å bli nye Ålesund kommune med mer enn 5500 medarbeidere.