Eidsvoll kommune Eidsvoll Søknadsfrist: 01.02.2018 www.eidsvoll.kommune.no

Arealplanlegger

Har du relevant fagkompetanse, interesse for kommune- og arealplanlegging og har lyst til å være med på å påvirke utviklingen i Eidsvoll?

Du er kanskje den vi leter etter til nyopprettede stilling som arealplanlegger på planavdelingen. Planavdelingen har i dag syv ansatte inkludert avdelingsleder.

Arbeidsområde:
Omfatter i hovedsak behandling av private reguleringsplaner og utarbeiding av arealplaner i kommunens egen regi. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Deltakelse i oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase, som er basert på GIS/LINE.

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning som arealplanlegger/landskapsarkitekt/ arkitekt/sivilingeniør/ingeniør/annet relevant fagområde, og det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.

Vi legger ellers vekt på at den som ansettes:
•    har evner til å arbeide selvstendig, men også i team, er initiativrik og kreativ
•    har god erfaring med bruk av digitalt planverktøy til produksjon og forvaltning av arealplaner
•    har kjennskap til offentlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
•    har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og er serviceinnstilt
•    har gode norskkunnskaper
•    er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
•    Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til kommunens utvikling
•    Et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
•    Flexitidsordning
•    Lønn etter avtale
•    Gode pensjonsordninger
•    Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover,
reglement og tariffavtaler. Søkeren kan påregne bruk av egen bil i tjenesten. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder: Tonje Bekkadal, tlf 66 10 71 37 /
91 11 04 41.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Les mer

Søk på stillingen

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda
Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med blant annet to togavganger i timen fra Dal stasjon og tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Kommunen har ca 24.500 innbyggere, og er en av fylkets raskest voksende kommuner med en årlig befolkningsvekst på ca 2,5%. Det skjer for tiden viktige endringer i kommunen, med betydelig boligbygging, fortetting, sentrumsutvikling, utbygging av offentlig tjenesteproduksjon og store infrastrukturprosjekter. Les mer