Lillestrøm kommune Lillestrøm Søknadsfrist: 01.08.2020 www.lillestrom.kommune.no

Arealplanlegger, avdelingsarkitekt /​ avdelingsingeniør (vikariat)

Avdeling for Stedsutvikling, seksjon stedsplan, søker etter arealplanlegger i 1-års vikariat.

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 87 000 innbyggere, og kommunen er den største arbeidsplassen mellom Oslo og Trondheim, med ca. 9000 arbeidstakere. Byen Lillestrøm ligger 10 min fra Oslo sentrum, og er regionby i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Lillestrøm kommune har store ambisjoner. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom tilrettelegging for boligbygging og innbyggervekst, sikre kvaliteten i by- og tettstedsutviklingen og bidra til god samhandling med utbyggere, innbyggere og næringsdrivende.

Avdeling for stedsutvikling har ansvar for arealforvaltning for Lillestrøm kommune områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha vekst i framtiden; Sørumsand, Fetsund og Frogner. I tillegg er Skedsmokorset som tettsted i en egen kategori som bussbasert tettsted av en størrelse som krever særskilt fokus for en bærekraftig utvikling. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern vil være noen av utfordringene i framtiden. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Vedlikeholdsvekst og identitet i øvrige mindre tettsteder skal også håndteres i avdeling for stedsutvikling. Vi håper du vil være med oss på denne spennende reisen!

Stillingen som arealplanlegger ligger til avdeling for stedsutvikling, seksjon stedsplan. Avdelingen består av to seksjoner og en fagenhet, seksjon stedsplan, seksjon byggesak sted og fagenhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Seksjon stedsplan er planmyndighet i seksjonens geografiske ansvarsområde og skal bidra til utvikling av gode tettsteder og gjennomføring av kommunens overordnede mål og strategier. Seksjonen har ansvar for å utarbeide kommunedelplaner, områdereguleringsplaner, behandle innsendte detaljreguleringsplanforslag og evt. ander tematiske planer for tettstedene og områdene rundt disse. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt.

Stillingen er et vikariat i forbindelse med foreldrepermisjoner. Den ansatte vil både overta pågående plansaker og være med på oppstarten av nye planinitiativ. Tiltredelse fra 1. september er ønskelig, men også noe senere oppstart kan vurderes om nødvendig.
 
Arbeidsoppgaver
•   Sikre at mål om bærekraftig tettstedsutvikling blir ivaretatt og realisert gjennom plansaksbehandling etter plan- og bygningsloven med forskrifter
•   Kommunal egenplanlegging gjennom områdeplaner og temaplaner
•   Utarbeide gjennomføringsmodeller i tilknytning til plansaksbehandling

Kvalifikasjoner
•   Utdanning som sivilarkitekt, sivilingeniør eller ingeniør, samfunngeograf eller annen relevant utdanning. Søkere med annen utdanning, men med relevant erfaring som plansaksbehandler vil også vurderes
•   God kunnskap om plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper
Vi ønsker at du:
•   Er serviceinnstilt
•   Kan arbeide selvstendig og ta ansvar
•   Har god arbeidskapasitet
•   Liker teamarbeid og samarbeid med kolleger og andre avdelinger og sektorer

Vi tilbyr
•   Høykompetent og bredt faglig miljø
•   Utviklingsmuligheter
•   Konkurransedyktig lønn
•   Svært godt arbeidsmiljø
•   Moderne IT-verktøy og gode systemer
•   God pensjons- og forsikringsordning
•   Aktivt bedriftsidrettslag
•   En unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune med ambisiøse mål om bærekraft og tettstedskvalitet

Kontaktinfo
Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Tore Syvert Haga mob. 95137171 eller avdelingsleder Ellen Anita Holterhagen, mob. 90218714

Søknadsfrist: 01.08.2020

Les mer og søk på stillingen