Longyearbyen lokalstyre Longyearbyen Søknadsfrist: 2.06.2017 www.lokalstyre.no

Areal­planlegger/­Landskaps­arkitekt/­Sivil­arkitekt

Longyearbyen lokalstyre har mange og spennende arealplaner som skal utarbeides de nærmeste årene, og søker etter en arealplanlegger / landskapsarkitekt / sivilarkitekt i 100 % fast stilling.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2000 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen er i omstilling, og vi som utarbeider arealplaner for fremtidens Longyearbyen trenger dyktige medarbeidere. Er du glad i spennende planoppgaver, med særegent lovverk og unike omgivelser så kan dette være jobben for deg! Endringer i næringslivet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger. Planleggingen av Longyearbyensamfunnet tar utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I denne blir blant annet fokus på Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være
Arealplanen for Longyearbyen planområdet og delplan for sentrumsområdet er nylig vedtatt. Delplan for Hotellneset er under utarbeidelse. LL skal i kommende år utarbeide offentlige planer for boligområder, havneutvikling, utvikling av skole/barnehage/idrettsområdet og temaplan for ferdsel og friluft. I tillegg er det behov for saksbehandling av private
innsendte delplaner som blant annet omhandler hytteområder, nærings- og boligområder og forskningsvirksomhet m.m. Stillingen jobber tett med byggesak og det er til tider behov for at medarbeidere bistår i bygge- og meldingssaker.

Vi ønsker at du har:
-   Relevant utdanning fra universitet/høgskole, som f.eks. arealplanlegger, landskapsarkitekt, sivilarkitekt
-   Erfaring med arealplanlegging, gjerne by- / stedsutviklingsprosjekter
-   Erfaring fra byggesaksbehandling
-   Kjennskap til offentlig forvaltning fra f.eks. kommune
-   Evne til å jobbe både selvstendig og i team
-   God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
-   Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:
-   Lønn etter avtale
-   Fleksibel arbeidstid
-   Gode pensjons- og forsikringsordninger
-   Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
-   Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
-   Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes
Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 02.06.2017    
Utlyst dato
: 07.04.2017    
Vårref
: 138

Kontaktperson
Linn Tautra Grønseth, Plan- og utviklingssjef,
mobil: 91136722, e-post

Hanne Karin Tollan, Landskapsarkitekt,
mobil: 47056930, e-post