Molde kommune Molde Søknadsfrist: 20.05.2019 www.molde.kommune.no

Arealplanlegger/​ samfunnsutvikler

Vi søker en person med relevant utdanning innen samfunnsplanlegging/arealplanlegging på bachelor- eller masternivå.

Midsund, Molde og Nesset danner ny kommune sammen fra 1. januar 2020. Navnet blir Molde kommune. Den nye kommunen får om lag 32 000 innbyggere og blir en av Norges lengste kommuner. Kommunen blir organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Har du lyst til å være med å skape den nye kommunen? Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

Stillingstype

Det er ledig 1 100 % fast stilling og 1 100 % engasjementstilling som arealplanlegger/samfunnsutvikler.

Engasjementstillingen går ut 1.1.2021.

Beskrivelse av arbeidssted

Kontorsted er Molde. Stillingene vil inngå i enhet samfunn of plan i sektor for teknisk, plan, næring og miljø i nye Molde kommune. Før ny kommune er etablert, er stillingene en del av plan og utviklingsavdelingen (seksjon arealplan og landbruk) i Molde kommune.

Hovedoppgaver

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune, detaljregulering for E39 og nytt sykehus på Hjelset, samt områderegulering for Lundavang er noen av oppgavene som avdelingen ivaretar. Avdelingen har også ansvar for utvikling av sjøfronten, samt en rekke andre byutviklingsprosjekter. 

Arealplanlegger/ samfunnsutvikler skal utarbeide arealplaner, reguleringsplaner og kommuneplaner, samt saksbehandle disse. Rådgivning i forbindelse med private prosjekt og planforslag blir også sentrale oppgaver, likeså arbeid med utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med relevant utdanning innen samfunnsplanlegging/arealplanlegging på bachelor- eller masternivå. Erfaring fra rådgivning, prosjekt og utviklingsarbeid blir vektlagt.
Samarbeidsevne, kreativitet, selvstendighet og personlig egnethet er viktig. GIS-kompetanse blir vektlagt, samt bruk av nødvendige dataverktøy.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju. 

Søkere må tydeliggjøre om en søker på en av stillingene eller begge.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Kontaktinformasjon


Jostein Bø,Arealplansjef. epost: jostein.bo@molde.kommune.no, telefon: 95772848
Eirik Heggemsnes, Kommunalsjef plan og utvikling.  epost: eirik.heggemsnes@molde.kommune.no, telefon: 90724755

Les mer og søk her