Lørenskog kommune Lørenskog Søknadsfrist: 23.10.2017 www.lorenskog.kommune.no

Arealplanleggere

Engasjerte byutviklere søkes

Vi søker to nye medarbeidere til reguleringsavdelingen. Avdelingen har en sentral rolle i kommunens arbeid med stedsutvikling, hvor fokus er på transformasjon og fortetting med kvalitet, samtidig som landbruksområdene, Marka og annen viktig grønnstruktur skal bevares og videreutvikles. Hos oss har du mulighet til å være med å legge premissene for denne utviklingen, i en kommune med høyt utbyggingstempo.

Arbeidsoppgaver

 •    Saksbehandling av innsendte planinitiativ og reguleringsplaner.     
•    Saksbehandling av dispensasjoner.     
•    Utarbeidelse av reguleringsplaner.     
•    Håndtering av forespørsler knyttet til arealplanlegging.     
•    Bistå andre avdelinger i arbeid knyttet til arealplanlegging.     
•    Ved behov kan du få oppgaver som i utgangspunktet hører til avdeling for
      byggesak eller strategi og samfunnsutvikling.

Kvalifikasjoner

•    Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende, eksempelvis som
      arkitekt, byplanlegger, arealplanlegger, landskapsarkitekt, samfunnsgeograf
      eller lignende.     
•    Minst en av stillingene må ha relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen
      offentlig saksbehandling.     
•    God kjennskap til plan- og bygningsloven.     
•    God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk.

Personlige egenskaper

•    Engasjement for planlegging og byutvikling.     
•    Løsningsorientert, serviceinnstilt, selvstendig og gode samarbeidsevner.     
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
•    Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.     
•    God arbeidstids- og fleksitidsordning.     
•    God pensjons- og forsikringsordning.     
•    Mulighet for fag-/kompetanseutvikling.     
•    Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.     
•    IA-bedrift.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker og ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.

I henhold til Offentliglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. De det gjelder vil bli kontaktet dersom offentliggjøring blir aktuelt.

Kontaktinfo:
Ivar Vestervik
avdelingsleder
Tlf 67 93 42 73

Les mer

Søk på stillingen

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 38 000 innbyggere og 2200 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!  Les mer her