Notodden kommune Notodden Søknadsfrist: 03.11.2020 www.notodden.kommune.no

Arealplanleggere

Vi søker arealplanleggere til fulle stillinger, en fast og et vikariat. Vikariatet antas å vare i et år.

Virksomheten er en del av "Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester". Vi har 16 medarbeidere med hovedarbeidsområdene; kommuneplan, regulering, byggesak- og deling, kart og oppmåling (geodata), landbruk, viltforvaltning og eiendomsskatt. 

Arbeidsoppgaver
•   Bidra i arbeidet med kommuneplaner (arealdel, temaplaner og samfunnsdel)
•   Utarbeiding av kommunale og saksbehandling av private, reguleringsplaner
•   Gi planfaglig veiledning til utbyggere og publikum
•   Tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter i kommunen
 
Kvalifikasjoner
•   Master, relevant for fagfeltet
•   I særlige tilfeller kan bachelor samt god relevant praksis kompensere for manglende masterutdanning
•   Det er ønskelig med erfaring fra arealplanlegging, privat eller offentlig sektor
•   Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
•   Norskkunnskaper tilsvarende minimum nivå C1
•   Kunnskap om digital planframstilling
 
Personlige egenskaper
•   Interesse for bredden i fagområdet, gjerne med øye for gode bykvaliteter
•   Løsningsorientert, gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
•   Effektiv og nøyaktig
•   Bidra til godt arbeidsmiljø
•   Trives med høyt arbeidstempo og komplekse oppgaver
•   Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
•   Gode utviklingsmuligheter samt meningsfylte og varierte oppgaver
•   Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen
•   Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
•   Erfarne kollegaer og god lederstøtte
•   Fleksibel arbeidstid 
•   God forsikrings- og pensjonsordning
 
Lønnsvilkår
Lønn etter avtale

Kontaktpersoner:
Janne Væringstad
mob: +47 97054812

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen.

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist:
03.11.2020