Oslo Works Oslo Søknadsfrist: 15.03.2019 www.oslo.works

Arkitekt

Oslo Works søker erfaren arkitekt

Oslo Works er et nyetablert og innovasjonsorientert arkitektkontor med fersk entusiasme og solid erfaring. Vi er i dag 11 ansatte og dekker et bredt faglig spekter - fra større områdeplaner og programmeringsoppgaver, til detaljprosjektering og ferdigstillelse av byggeprosjekter. Les mer om oss på www.oslo.works

Grunnet økende oppdragsmengde har vi behov for å styrke kontoret med en engasjert arkitekt med erfaring fra detaljering og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter.

-   Utdannelse på masternivå
-   Minimum 6 års erfaring
-   Datakompetanse: Revit, Rhino, Adobe Suite
-   Gode norskkunnskaper og kommunikasjonsevner

Vi ønsker søkere som kan lede egne team, men også arbeide selvstendig.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et av byens mest genuine fellesskap - oslo.coworks - i Gøteborggata 27B.

Søknad med CV og portfolio sendes innen 15.03.2019 til:
hello@oslo.works


Eventuelle spørsmål kan rettes til Gudmund Stenseth
(gudmund@oslo.works / 99270867)

Vi ser frem til å få deg på laget!