Jensen & Skodvin Arkitekter AS Oslo www.jsa.no

Arkitekt

Jensen & Skodvin Arkitekter AS søker arkitekt

Vi søker arkitekt, nyutdannet eller med noe erfaring, til ettårig vikariat med mulighet for forlengelse, til varierte oppgaver med vekt på bygging.

Søknad sendes til e-post og merkes «Vikar 2019» i emnefeltet.

Søknadsfrist primo april. 

www.jsa.no