​TOPIC arkitekter Oslo topicark.no

Arkitekt og byplanlegger

TOPIC arkitekter søker arkitekt og byplanlegger.

Stilling_1 

Vi ser etter en engasjert arkitekt med mellom 3 og 5 års arbeidserfaring. 

Topic er et ungt og ambisiøst arkitektkontor med stort fokus på arkitektonisk konsept fra skisse til ferdigstillelse. For tiden består teamet av 6 arkitekter og en praktikant. Arbeidsoppgavene er varierende da vi jobber med prosjekter som varierer i skala, størrelse og art, både for private og offentlige utbyggere. Som ansatt hos oss vil du bli et viktig tilskudd til vårt team og bli utfordret i arbeid med flere spennende prosjekter.

Hos oss vil du få muligheten til å:
 -   jobbe med spennende prosjekter av ulik størrelse og art (sykehjem, omsorgsbolig, barnehage, private boliger, byplaner, etc.)
 -   jobbe med prosjekter gjennom alle faser - fra konseptutvikling til oppfølging på byggeplass
-   jobbe tett på kunder og ulike samarbeidspartnere
-   jobbe selvstendig i et lite hierarkisk miljø
-   oppleve eierskap til prosjektene du jobber med

Kvalifikasjoner som vektlegges:
-   Arkitekt på masternivå, minst 3 års arbeidserfaring
-   Erfaring med detaljprosjektering
-   Faglig engasjert
-   Gode ferdigheter innen BIM og 3D-modelleringsverktøy, samt Adobe    
-   Sterke ferdigheter hva gjelder konseptutvikling 
-   Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Søknad bes sendt snarest, og vil vurderes fortløpende. 
Sendes (kun) til: jobb@topicark.no
 
Stilling_2 

Vi ser etter en urbanist/arealplanlegger med minst 3 års erfaring. Hos oss vil du blant annet jobbe med reguleringsprosjekter i sentrale deler av Oslo og Stavanger. Du vil få varierte arbeidsoppgaver fra konkurranse -og konseptutvikling til urbane analyser, mulighetsstudier, og oppfølging av detaljreguleringssaker.

Kvalifikasjoner som vektlegges:
-   Arkitekt/byplanlegger på masternivå, minst 3 års arbeidserfaring
-   Erfaring fra detaljregulering og god forståelse av planprosesser
-   Faglig engasjert og selvstendig
-   Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
-   Gode ferdigheter innen BIM og 3D-modelleringsverktøy, samt Adobe    

Søknad bes sendt snarest, og vil vurderes fortløpende. 
Sendes (kun) til: jobb@topicark.no