KAP - Kontor for Arkitektur og Plan as Stavanger www.kap.no

Arkitekt

KAP søker engasjert arkitekt med god digital kompetanse og evner innen visualisering.

KAP er et lite kontor med stor bredde i oppgaver. Vi arbeider med byplanlegging og mulighetstudier, komplekse byggeoppgaver og enkle interiørdesign, eneboliger og større boligbygg, næringsbygg og kulturbygg.

Søknad med cv og portfolio sendes tbm@kap.no
For ytterligere info ring: Tonje B. Moe på 95 20 32 35

www.kap.no
www.facebook.com/KAParkitektur
www.instagram.com/kaparkitektur