AT Plan og Arkitektur AS Oslo Søknadsfrist: 10.08.2019 atpa.no

Arkitekt

Arkitektkontor ønsker flere kollegaer

AT Plan & arkitektur har en stadig økende oppdragsmengde, nye kunder og spennende prosjekter. Til vårt kontor i Oslo søker vi etter arkitekt med minimum tre års erfaring.

Du må være utadvendt med gode faglige og sosiale egenskaper, like å jobbe både selvstendig og i team, og bidra til å videreutvikle både kontorets og egen kompetanse.

Vi tilbyr både fast stilling og engasjement, avhengig av kompetanse og profil.

Vi har norsk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, et sterkt fagmiljø og et godt og sammensveiset arbeidsmiljø. Vi har gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår.

Spørsmål om stillingen
Daglig leder Mette Hoel
Tlf 90 87 13 81

Søknadsfrist: 10.08.2019

Les mer og søk på stillingen


AT Plan & arkitektur AS er et landsdekkende firma etablert i 2004 med kontor i Tromsø og Oslo. Kontorene jobber nært sammen og fungerer som ett samlet fag- og arbeidsmiljø. Vi er 35 ansatte og er i vekst.

Vi er en A-Å leverandør av arkitekttjenester for våre profesjonelle oppdragsgivere. Vi vektlegger et effektivt og målrettet samarbeid, og har fokus på å forstå kundens rammer og målsetning. Kundens forventninger til funksjonelle bygg med god økonomi legges til grunn for all vår prosjektering. Målsetningen er å skape god arkitektur innenfor rammene av de eiendoms- og byutviklingsmessige forutsetninger.

Vi tilbyr våre kunder en langsiktig relasjon med nøkkelpersonell som vektlegger kundens behov og som forstår marked, forvaltning og politikk som både mulighet og risiko. Gjennom god kjennskap til lokale og regionale forhold og forutsetninger skaper vi smidige prosesser sammen med kunden. Våre kunder forvente kort responstid og leveranser til avtalt tid.

Vi har lang erfaring fra prosjektering og regulering av boliger, forretnings- og kontorbygg, samt studentboliger, helse- og omsorgsbygg og skoler. Vår spesialkompetanse er prosjektering av bygg i massivtre og modulbygg i stor skala, samt prosjektutvikling og store reguleringsprosjekt.