Eriksen Skajaa Arkitekter Oslo www.eriksenskajaa.no

Arkitekt

Da en av våre ansatte skal i morspermisjon har vi behov for en samfunnsengasjert arkitekt til 1-års vikariat med mulighet for forlengelse

Eriksen Skajaa Arkitekter er i dag et arkitektkontor med 4-6 ansatte. Vi jobber med et bredt spekter av oppgaver fra interiør og utendørsinstallasjoner til boligprosjekter og større planer. Kontoret har et fokus på beboerdrevet by- og boligutvikling og vi arbeider aktivt med dette gjennom egne prosjekter, forskning, undervisning og utgivelser på eget forlag.

STILLINGEN:
●    Arkitekt med master i arkitektur fra universitet/høgskole med 2-4 års erfaring fra bolig- og -byutvikling samt bred erfaring fra planarbeid.
●    Er du utdannet innen et annet fagfelt og har noe å bidra med er vi interessert i å høre fra deg.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
●    Du er engasjert, analytisk, reflektert, nysgjerrig og positiv
●    Du har sterk formgivningsevne og gode visuelle formidlingsferdigheter
●    Du må kunne jobbe selvstendig og ta initiativ i komplekse tverrfaglige prosesser
●    Du deler vår interesse for en bærekraftig og sosial arkitektur
●    Du kjenner myndighetskravene så godt at du kan være med på å finne gode, kreative løsninger
●    Du har erfaring fra norsk kontor
●    Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig og kan ta del i kontorets FOU arbeid (egeninitierte magasinutgivelser, bøker)
●    Gode norskkunnskaper er en forutsetning. Akademisk erfaring vil også telle positivt.

VI TILBYR:
●    En krevende og faglig interessant jobb der du selv får være med å legge premissene
●    Et kunnskapsrikt og engasjert arbeidsmiljø som deltar bredt i samfunnsdebatten

SØKNAD:
●    Stillingen er et 1-års vikariat fra rundt 01.10.2017 med mulighet for forlengelse
●    Kortfattet søknad med CV sendes til e-post
●    Kun digitale søknader vil bli besvart. Alle søknader behandles konfidensielt.
●    Søknadsfrist snarest.
●    Intervjuer like over sommeren i uke 32
●    For spørsmål, kontakt partner / daglig leder Arild Eriksen på telefon 93 69 42 11