KOHT Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 05.12.2019 kohtarkitekter.no

Arkitekt

KOHT søker arkitekt

KOHT ser etter en selvstendig arkitekt med 2-5 års erfaring og utmerkede formingsevner.

Vi kan tilby meningsfulle oppgaver i prosjekter med høye estetiske og miljømessige ambisjoner. Det er en fordel med interesse og kunnskap om trebyggeri, byggesak og prosjektledelse. Unike individer oppmuntres til å søke tross ovennevnte kriterier.

Send epost til office@kohtarkitekter.no med CV og portfolio samt referanser.

Snarlig tiltredelse. 

Søknadsfrist: 5. desember 2019