Kleiva Arkitekter Oslo kleivaarkitekt.no

Arkitekt

Arkitekt med forståelse for konstruksjons- og forskriftskrav, sans for god formgivining og elegant arkitektur søkes.

Må beherske norsk, gjerne med  god formuleringsevne både skriftlig og muntlig.

Vi er et mellomstort kontor som arbeider hovedsakelig med større boligprosjekter, litt næring og litt kultur og holder til i Oslo sentrum, ved siden av Oslo rådhus.
Eventuell frilanstilknytning kan vurderes.

Vennligst ta kontakt med Finn Kleiva, Kleiva Arkitekter.
Epost: finn@kleivaarkitekt.no
Telefon: 911 57 414
www.kleivaarkitekt.no