LPO arkitekter Svalbard Søknadsfrist: 08.03.2020 www.lpo.no

Arkitekt

LPO søker arkitekt på Svalbard

LPO arkitekter har hatt lokalkontor i Longyearbyen siden 2011 og jobber med store og små prosjekter for mange aktører og i alle bosetningene. I starten av 2019 presenterte LPO Rett Plass Rett Form for å sette fokus på flytting og gjenbruk av bygg og utfordre dagens byggepraksis, og nå vil lokale krefter at vi skal bli verdens sirkulære hovedstad.

På Svalbard skjer det store endringer som påvirker samfunn og omgivelser. Kulldriften, som har vært den bærende aktiviteten i nyere tid, skal avvikles. Landskapet rundt oss er i endring og nye næringer vokser fram. Svalbardtraktaten er 100 år i år, og det er stor geopolitisk interesse for nordområdene. Den urbane og internasjonale bygda Longyearbyen må sikres mot skred og flom.

LPO ønsker dyktige medarbeidere til vårt lokalkontor på Svalbard og oppfordrer kandidater med relevant kompetanse innenfor planleggings- og/eller prosjekterings- erfaring til å søke. Vi er ute etter faglig engasjerte og selvstendige personer som vil gjøre en forskjell i lokalsamfunnet og delta i de spennende prosjektene og prosessene vi jobber med.

Se www.lpo.no for mer informasjon om våre prosjekter og www.facebook.com/groups/RettPlassRettForm/ for vårt pågående gjenbruksprosjekt på Svalbard.

For spørsmål, ta kontakt med Ingvild Sæbu Vatn på telefon 995 00 024 eller isv@lpo.no

Søknader sendes til isv@lpo.no innen 8. mars 2020.