Oslo Havebyselskap Oslo Søknadsfrist: 18.12.2020 havebyselskapet.no

Arkitekt

Vil du være arkitekt for rehabiliterings -og utbyggingsprosjekter i Ullevål Hageby?

Oslo Havebyselskap ønsker å knytte til seg arkitekter som kan anbefales for andelseiere i borettslaget som går med rehabiliterings- eller utbyggingsplaner.
 
Ullevål hageby ligger i bydel Nordre Aker og består av 652 boliger med tilhørende hageparseller. Bebyggelsen er oppført på 1920 tallet og står på Byantikvarens gule liste og det må tas hensyn til vernebestemmelser i de fleste byggesaker.

For å oppnå en effektiv og god saksbehandling i byggesakene er det viktig at søknadsprosedyrer og krav til dokumentasjon følges nøye.

For å oppnå forutsigbarhet og effektivitet i saksbehandlingen ønsker Havebyselskapet å ha en liste over noen arkitekter vi kan anbefale til leietakere med byggeplaner. Leietakerne står fritt til å velge arkitekt/ansvarlig søker også utenfor denne listen.
 
Hvis du ønsker å stå på denne listen må du:
•    Ha erfaring med søknadsprosesser der vernehensyn inngår
•    Gjøre deg kjent med veileder for byggesaker i Ullevål hageby (havebyselskapet.no)
•    Ha en interesse for vernet eldre bebyggelse 
•    Ha kontor i Oslo
•    Ha god forståelse av byggeprosesser der flere fag inngår (VVS, Statiker, el. 
snekker m.fl.) og gode samarbeidsevner med administrasjon i Havebyselskapet 
 
Send oss kortfattet CV og noen ord om hvorfor akkurat du bør stå på denne listen.

Send e-post til: adm@havebyselskapet   
I emnefeltet i e-posten skriv: ARKITEKT
Frist: innen utgangen av 18. desember 2020 

De tre som vurderes som best egnet vil bli valgt ut.
For disse kan vi tilby et oppstartshonorar for den tiden det tar å sette seg grundig inn i veileder for byggesaker i Ullevål hageby.

Spørsmål vedrørende annonsen kan sendes på e-post til magnus.tenge@gmail.com