Fosse og Aasen AS Oslo Søknadsfrist: 01.08.2021 Hjemmeside

Arkitekt

Vi søker ambisiøs og selvstendig arkitekt for snarlig tiltredelse.

Du må ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Noe erfaring og gode DAK-kunnskaper er ønskelig. Vi benytter Archicad 24. Kontoret har i dag 12 ansatte, og har kontor ved Jernbanetorget, Skippergata 33, 9.et. Søknadsfrist er 1. august. Kortfattet søknad med CV sendes: Arkitektene Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo, eller post@fosseaasen.no