Ola Roald AS Arkitektur Oslo www.olaroald.no

Freelance - Arkitekt

Ola Roald AS Arkitektur søker engasjert arkitekt med minimum 5 års erfaring.

Vi har for tiden mange spennende oppdrag, og ønsker oss en som kan være med å drive frem disse prosjektene sammen med oss. I utgangspunktet vil vi tilby en avtale på timesbasis (freelance), men med muligheter for fast ansettelse avhengig av oppdragsmengde. Vi er ute etter en person med solid erfaring innen prosjektering av større bygg, som kan jobbe selvstendig men tilknyttet et team på kontoret. Vi jobber primært i Archicad, og det er en stor fordel om du behersker det som prosjekteringsverktøy. Det er en forutsetning at du snakker og skriver godt norsk.

Vi er for tiden 16 ansatte, fordelt likt på våre kontor i Oslo/Tønsberg. I denne omgang ønsker vi å styrke vårt Oslokontor. ORA er et allsidig arkitektkontor som prosjekterer i spennet mellom hytter og boliger, til store komplekse bygg som skoler, omsorgs- og boligbygg etc. Vi jobber også med by- og stedsutvikling og reguleringsplanlegging, samt innovasjonsprosjekter innen bærekraft. Kontoret har prosjekter i hele landet fra Iveland i sør, Bardu i nord, Stavanger og Bergen i vest, samt en rekke prosjekter i Østlandsområdet.

Tiltredelse snarest mulig.
Spørsmål og søknad med CV og Referanser sendes til:
Ola Roald AS v/ Ingrid Brandstad
E-post
T: 92 44 20 81