Romfarer arkitekter AS Oslo www.romfarer.no

Reguleringsarkitekt

Romfarer arkitekter AS søker dyktig og engasjert arkitekt med solid reguleringskompetanse, gjerne også erfaring fra prosjekteringsarbeid.

Søkere må ha gode kommunikasjonsferdigheter (muntlig og skriftlig norsk) og gjerne ArchiCAD-kompetanse.
 
Vårt kontor arbeider med skoler, barnehager, kontorbygg, forretninger, industri- /verkstedsbygg og boliger for private og offentlige byggherrer.
Vi holder til i nybygde og lyse lokaler i Oslo sentrum.  

Se forøvrig www.romfarer.no
 
Kontaktperson:
Einar Hjorth Høivik
tlf. 905 08 531
e-post