Kleiva Arkitekter Oslo kleivaarkitekt.no

Arkitekt

Vi er i dag 9 arkitekter men vurderer å bli 10…

Har du erfaring fra prosjektering av større boligprosjekter vil vi derfor bli glade for å motta din søknad!

Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva
Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo
e-post
www.kleivaarkitekt.no