Slyngstad Aamlid Arkitekter Ålesund Søknadsfrist: 15.06.2018 www.slyngstadaamlid.no

Arkitekt

Vi søker dyktig arkitekt til vårt kontor i Ålesund

Vi arbeider med store og små byggeprosjekter i alle kategorier både for offentlige og private byggherrer. Du vil derfor få varierte arbeidsoppgaver, som omfatter alle sider av arkitektfaget. Vi søker primært arkitekter med noen års erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. Kontoret benytter REVIT som arbeidsverktøy.

Vårt kontor har i dag 8 ansatte sivilarkitekter samt sekretær, og vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt i Ålesund sentrum. Kontoret har i 2018 vært drevet sammenhengende som frittstående arkitektkontor gjennom 50 år.

Se gjerne nærmere på våre prosjekter, som er presentert på www.slyngstadaamlid.no

Søknad med CV, referanser og arbeidseksempler sendes til Slyngstad Aamlid Arkitekter AS på epost så snart som mulig og seinest innen 15.06.18.
For nærmere informasjon kontakt Ivar Aamlid på telefon 900 63 180.