Carl-Viggo Hølmebakk AS Oslo Søknadsfrist: 31.08.2018 www.holmebakk.no

Arkitekt

Arkitekt søkes til fast stilling, helst med 3 års erfaring eller mer.

Vi er i dag fem fast ansatte arkitekter og jobber med varierte arbeidsoppgaver som boliger, hytter, turistvegprosjekter, konkurranser, utstillinger og mindre/mellomstore offentlige prosjekter.

Søknad med CV og portfolio sendes pr e-post til carl-viggo@holmebakk.no innen 31. august.