Alta kommune Alta Søknadsfrist: 29.05.2017 Alta kommune

Arkitekt/ arealplanlegger

Alta er en kommune i sterk utvikling og vekst, og dette gir oss utfordringer på arealbruk og utbygging i offentlig og privat regi. Av den grunn søker vi etter Arkitekt/arealplanlegger.

Avdeling for samfunnsutvikling har ansvar for overordna og strategisk samfunnsplanlegging i kommunen, herunder arealplanlegging og andre saker etter Plan- og bygningsloven. Til planteamet på 6 personer har vi behov for arkitekt/arealplanlegger.


Arbeidsoppgavene vil være:

•    Delta i planteamet i overordna og strategisk by – og arealutvikling
•    Utarbeide og styre prosesser med nye reguleringsplaner/områdeplaner
•    Kontroll og saksbehandling av private planforslag
•    Enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningslov
•    Publikumsveiledning og intern service
•    Andre arbeidsoppgaver innen for avdelingens ansvarsområde

Vi ønsker oss en medarbeider med flg. utdanning/erfaring:
•    Mastergrad som sivilarkitekt, sivilingeniør, planlegger eller bachelor
      med planfag og erfaring fra samfunnsplanlegging
•    GIS
•    Kjennskap til/erfaring fra offentlig forvaltning
•    God skriftlig og muntlig framstilling
•    Utviklings- og løsningsorientert
•    Evne til å arbeide selvstendig og i team

Personlige egenskaper og skikkethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
•    Godt fagmiljø med oppdaterte verktøy for GIS i planframstilling
•    Fleksible ferie- og arbeidstidsordninger
•    Konkurransedyktig betingelser

Alta er innenfor tiltakssonen, hvor nedskriving av studielån er en av fordelene.

Forøvrig gjelder kommunale ansettelsesbetingelser i henhold til lover, avtaler og reglementer.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Kommunalleder ASU, Oddvar Kr Konst,
tlf 78 45 51 32, mobil 48 10 15 62, epost
Fagleder Arealplan, Hallgeir Strifeldt,
tlf 78 45 51 09, mobil 97 01 21 62, epost

Søknad med CV skjer via kommunens nettside;
Les mer og søk på stillingen

Attester og vitnemål må ettersendes på forespørsel.

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi straks 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet høgskole og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt, du har lavere skatt og høyere barnetrygd.


Sted: Alta