Alta kommune Alta Søknadsfrist: 14.02.2020 www.alta.kommune.no

Arkitekt/​ Arealplanlegger

Alta kommune søker arkitekt/arealplanlegger

Avdeling for samfunnsutvikling har ansvar for overordna og strategisk areal -og samfunnsplanlegging  i kommunen.  Avdelingen arbeider aktivt med utvikling av digitale arbeidsmetoder. 
Til planteamet på seks personer har vi behov for arkitekt/arealplanlegger.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være:

•   Utvikle og styre prosjekter og prosesser med reguleringsplaner
•   Kontroll og saksbehandling av private planforslag
•   Digitalisering av planprosesser og bruk av 3D- verktøy i planprosesser
•   Enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningslov
•   Publikums veiledning og intern service
•   Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en medarbeider med følgende utdanning/erfaring
:
•   Mastergrad som sivilarkitekt, sivilingeniør, planlegger eller bachelor med arealplanfag og erfaring fra samfunnsplanlegging
•   Kunnskap og interesse for digitalisering, 3D visualisering, samhandlingsmetoder osv
•   Kjennskap til/erfaring fra offentlig forvaltning
•   God skriftlig og muntlig framstilling
•   Utviklings- og løsnings-orientert
•   Evne til å arbeide selvstendig og i team
•   Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper og skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•   Godt fagmiljø med oppdaterte verktøy for GIS og 3D i planframstilling
•   Spennende arbeidsoppgaver i ViA- senter (Visualiseringssenter i Arktis)
•   Fleksible ferie- og arbeidstidsordninger
•   Konkurransedyktig betingelser
•   Gode pensjonsordninger

Alta er innenfor tiltakssonen, hvor nedskriving av studielån er en av fordelene.  
Forøvrig gjelder betingelser i henhold til lov - og avtaleverk. 

Kontaktinformasjon
Hallgeir Johan Strifeldt
Tlf 97012162

Oddvar Kristian Konst
kommunalleder
Tlf 48101562

Søknadsfrist: 14.02.2020

Les mer
Søk på stillingen


Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.