PLANMAKER www.planmaker.no

Arkitekt /​ Arealplanlegger /​ Landskapsarkitekt

Kjære
REGULERINGSARKITEKT

Du kan bli med i PLANMAKER-TEAMET!:)

Du bør ha:

- Noen års erfaring med reguleringsplaner
- Eget (mini)foretak/firma

Du får:
- Mulighet å starte smått (1 prosjekt?) eller stort
- Fleksibel(t) arbeidstid og -sted

PLANMAKER er partner for regulering for utbyggere og arkitekter, og tilbyr fleksibelt samarbeid og rådgivning i alle faser av planprosessen.

Ta gjerne kontakt for snarlig oppstart av samarbeid. Vi har stor pågang med nye prosjekter! Send litt info om deg selv til FB/SMS/MAIL – så tar vi en prat!

Nysgjerrig hilsen

ANDREAS CORNELIUSSEN
ARKITEKT MNAL/DAGL.LED.

WWW.PLANMAKER.NO