Nye Moss kommune Moss Søknadsfrist: 25.08.2019 www.nyemoss.no

Arkitekt/​ byplanlegger

Ved kommunalavdeling plan, miljø og teknisk er det ledig fast stilling som arkitekt/byplanlegger ved avdeling for plan- og byggesak.

Moss er senter for Mosseregionen som er inne i en rivende utvikling med stor forventet befolkningsvekst i årene framover. Kommunen står overfor mange spennende planer og byutviklingsprosjekter. Vi ønsker deg med på laget for å møte utviklingen med høy kompetanse og kvalitet!

Hovedarbeidsoppgaver/-områder:
•   Behandling av private detaljreguleringsplaner
•   Saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter
•   Rådgivning og bistand til kommunalavdelingens øvrige fagavdelinger, spesielt når det gjelder arkitektur og estetikk
•   Områdeplaner og arealplaner i kommunens egen regi

Det kan bli aktuelt med behandling av byggesaker der disse skjer parallelt med planprosess

Til informasjon
Denne stillingen er tilknyttet dagens Moss kommune t.o.m. 31.12.2019. Fra 2020 blir stillingen overført nye Moss kommune, noe som kan innebære endringer i organisering og innhold.

Kvalifikasjoner
•   Utdannelse på masternivå innenfor fagområder som byplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, arealplanlegging og samfunnsgeografi. Søkere med bachelor og relevant erfaring kan også søke
•   God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning

Følgende vektlegges:
Erfaring med utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling av planer er en fordel.
Erfaring med byutvikling er en fordel.

Vi søker etter en engasjert arkitekt/byplanlegger med god kommunikasjons- og formidlingsevne. Du bør ha noen års erfaring og må kunne samarbeide godt med ulike faggrupper. Du må kunne ta initiativ, arbeide selvstendig og være løsningsorientert. Vi søker deg som kan se helheten og holde overblikk i komplekse plansaker. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk
Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk har 46 ansatte og er organisert i 4 fagavdelinger. Plan- og byggesak består av 12 ansatte som har oppgaver som spenner fra planlegging på overordnet nivå i samarbeid med kommuneplanleggerne, til byggesaksbehandling og tilsyn. Som arkitekt/ byplanlegger vil du være med på å videreutvikle et fagmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn.

Vi tilbyr
•   Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig diskusjoner og stor takhøyde
•   God pensjons- og forsikringsordning
•   Fleksibel arbeidstid
•   Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Kontaktperson

Byarkitekt/avd.leder plan- og byggesak Anja Fagereng tlf: 402 27 076 evt. kst. kommunalsjef Anne-Lise Stokmo tlf: 412 23 064.
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Informasjon til deg som søker
Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge blir én kommune i 2020
Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist: 25.08.2019