Bærum kommune Bærum Søknadsfrist: 14.10.2019 www.baerum.kommune.no

Arkitekt/​ byplanlegger

Har du interesse og engasjement for by- og stedsutvikling? Vi har ledig 2 faste stillinger som arkitekt/byplanlegger. 

Bærum kommune er i sterk utvikling med urbanisering, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs banetraséer, samtidig som det pågår store prosjekter innen bane og vei. «Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med byutvikling, regulering og byggesaksbehandling bl.a. i regionbyen Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og helhet. Vår klimastrategi og samarbeid med FutureBuilt sikter mot ambisiøse arkitektur- og miljøløsninger. 

Vi er stolte av våre tjenester, og søker stadig mot forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og produkter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming, samarbeid og deling. 

Stillingene er i avdeling Områdeutvikling med 15 medarbeidere, og som inngår i plan- og bygningstjenesten sammen med avdelingene for Regulering, Byggesak, Geodata og Miljø- og planadministrasjon. Vi er til sammen 95 medarbeidere og holder til sentralt i Sandvika med kort vei til et godt kollektivtilbud, handel og tjenester mm. 

Områdeutvikling har ansvar for kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer, samt overordnet mobilitetsplanlegging. Vi har utstrakt samarbeid med transportetatene om planlegging av store samferdselstiltak i Bærum. Vi bidrar med utredninger og analyser innenfor temaer som samferdsel, risiko og sårbarhet, bokvalitet og miljø. Vi kan tilby et godt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi vektlegger samarbeid internt og med andre aktører, både private grunneiere, utbyggere og konsulenter og offentlige myndigheter. 

Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver
•   Lede/delta i arbeid med kommuneplanens arealdel 
•   Lede/delta i arbeid med områdereguleringer, planprogram mv. 
•   Utarbeide mulighetsstudier, stedsanalyser, konsepter, faglige anbefalinger o.l . 
•   Lage og gjennomføre medvirkningsopplegg og ha kontakt med eksterne brukere 
•   Bidra i utvikling av gode prosesser, diskusjoner og konklusjoner

Kvalifikasjoner
•   Utdanning på masternivå – arkitektur/landskapsarkitektur/byplanlegging 
•   Kunnskap om plan- og bygningsloven 
•   Gode skriftlige kommunikasjonsferdigheter (norsk) 
•   Kunnskap om analysemetodikk, konseptutvikling og metoder for medvirkning 

Det er ønskelig med: 
•   God kjennskap til, og erfaring med, digitale verktøy (Adobepakken, 3-D visualisering)
     og evne til å visualisere konsepter 
•   GIS-kunnskaper 
•   For stilling nr 1 ønskes bred erfaring fra planlegging, by- og stedsutvikling og plansaksbehandling i Norge. 
For stilling nr 2 ønskes noe erfaring fra planlegging, by- og stedsutvikling og plansaksbehandling i Norge. Nyutdannede kan også søke.

Utdanningsretning
•   Samfunnsfag
•   Geografi
•   Arkitekt

Utdanningsnivå
•   Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som 
•   er dialogorientert, omgjengelig og positiv 
•   har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
•   er analytisk, arbeider strukturert og er målrettet 
•   er selvgående og initiativrik

Vi tilbyr
•   Mulighet til å forme fremtidens samfunn 
•   Et faglig dynamisk og godt arbeidsmiljø 
•   Fleksitid 
•   Bedriftsidrettslag, sykkelparkering med garderobe 
•   Tilgang på elbil og elsykkel i jobb 
•   Offentlig tjenestepensjonsordning 
•   Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 
•   Vitnemål og attester tas med på intervju 
•   Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig 
•   Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)

Kontaktinfo:
Terje Hansen
Tjenesteleder
Tlf. 918 32 640

Søknadsfrist: 14.10.2019

Les mer og søk på stillingen

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden