Oslo Works Oslo Søknadsfrist: 15.08.2019 www.oslo.works

Arkitekt + Kontorleder​​

Oslo Works søker erfaren arkitekt + kontorleder

Oslo Works er et innovasjonsorientert arkitektkontor med fersk entusiasme og solid erfaring. Vi er i dag 13 ansatte og dekker et bredt faglig spekter - fra større områdeplaner og programmeringsoppgaver, til detaljprosjektering og ferdigstillelse av byggeprosjekter. Les mer om oss på www.oslo.works
 
Grunnet økende oppdragsmengde har vi behov for å styrke kontoret med en engasjert arkitekt med erfaring fra detaljering og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter. I tillegg søker vi etter en kontorleder for økonomi- og administrasjonsarbeid.

Erfaren arkitekt
•   100% stilling
•   Utdannelse på masternivå
•   Minimum 6 års erfaring
•   Datakompetanse: Revit, Rhino, Adobe Suite
•   Gode norskkunnskaper og kommunikasjonsevner
•   Vi ønsker søkere som kan lede egne team, men også arbeide selvstendig. 

Kontorleder
•   100% stilling
•   Utdannelse på bachelor-nivå (eks. økonomi og administrasjon)
•   Minimum 3 års erfaring
•   Datakompetanse: Adobe Suite
•   Typiske arbeidsoppgaver: prosjektadministrasjon, fakturering, HR, markedsføring, administrasjon av oslo.coworks
•   Strukturert og organisatorisk
•   Positiv, motivert og selvgående
•   Erfaring fra arkitektkontor er en fordel, men ikke en forutsetning.
 
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et av byens mest genuine fellesskap - oslo.coworks - i Gøteborggata 27B.
 
Søknad med CV og portfolio sendes innen 15.08.2019 til: hello@oslo.works
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Gudmund Stenseth (gudmund@oslo.works / 99270867)
Vi ser frem til å få dere på laget!