IN’BY AS Oslo Søknadsfrist: 31.12.2017 www.inby.no

arkitekt/​ landskapsarkitekt/​ byplanlegger

Vi søker ny medarbeider

IN’BY AS er et tverrfaglig, frittstående konsulentfirma med et bredt spekter av oppdrag innenfor offentlig og privat sektor. Vi arbeider med strategisk rådgivning i byutviklingsspørsmål, komplekse reguleringsplaner og detaljprosjektering av byrom og andre landskapsanlegg.

Siden starten i 1983 har kontoret hatt en tverrfaglig ambisjon med arkitekter, byplanleggere, sivilingeniører og landskapsarkitekter. Kontoret består nå av ni medarbeidere med flere fagprofiler. Vi holder til i et kontorfellesskap av fem firmaer med arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere i hyggelige, sentrale lokaler ved Hammersborg torg i Oslo.

Nye, interessante oppgaver skal løses og vi søker en ny medarbeider med særlig interesse for og erfaring med planlegging etter plan- og bygningsloven, gjerne med bakgrunn fra offentlig planforvaltning. Du har fagbakgrunn som byplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt, behersker norsk muntlig og skriftlig og har minst fem års praksis.

Kortfattet søknad med cv, og gjerne eksempler fra portfolio sendes IN’BY AS på e-post innen 31. desember 2017.
Se også vår hjemmeside www.inby.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, landskapsarkitekt Ola Bettum, e-post eller i telefon 913 25 994.