Norconsult AS Ålesund, Ørsta, Ulsteinvik Søknadsfrist: 31.08.2022 Hjemmeside

Arkitekt og Landskapsarkitekt til Norconsult Sunnmøre

Arkitekt: Vi søker etter Sivilarkitekter/Master i Arkitektur til vår erfarne arkitektgruppe. Erfarne arkitekter må gjerne søke.

Landskapsarkitekt: Vi søker etter Landskapsarkitekt til vår faggruppe, som er den største faggruppen mellom Bergen og Trondheim. Unge og nyutdannede må gjerne søke.

Våre dyktige arkitekter og landskapsarkitekter kan ha kontorsted både i Ålesund, Ørsta og Ulsteinvik.

Norconsult Sunnmøre har et bredt fagmiljø med rundt 70 medarbeidere. Vi er del av Norconsult region midt og det er utstrakt samarbeid med andre arkitekturgrupper, samt tverrfaglig i regionen. Arkitektur er et satsingsområde for Norconsult Sunnmøre.

Vi opplever økende oppdragsmengde med både små og store oppdrag, og en stor del av oppdragene er lokale. Oppgavene er varierte og spennende med både nybygging og ombruk hvor bærekraftige løsninger står i fokus. Prosjektene er alt fra mulighetsstudier til detaljplanlegging.

Søknad og kontakt: Søknad med cv og evt. portofolio sendes til avdelingsleder Sindre Blindheim. Søknader vurderes fortløpende, men endelig frist er satt til 31. august.

Ved spørsmål kan du kontakte: Sindre Blindheim - sindre.blindheim@norconsult.com - 957 43 311