Sporstøl Arkitekter AS Ulsteinvik Søknadsfrist: 30.04.2019 www.sporstol.no

Arkitekt og Praktikant

På grunn av øket oppdragsmengde søker vi etter
arkitekt og praktikant

Sporstøl Arkitekter AS ble etablert i 1991 og holder til i Ulsteinvik med avdelingskontor i Breivika, Ålesund. Vi er i dag 16 ansatte, både arkitekter og bygningsingeniører. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlemmer av NGBC.

Arkitekt

Kvalifikasjoner/kompetansekrav: 
Master i Arkitektur
•   Erfaring innen arkitekturprosjektering og prosjektgjennomføring.
•   Bør beherske Revit Architecture og andre visuelle virkemidler.
•   God kunnskap om Plan og Bygningsloven. Det er spesielt viktig med god rolleforståelse/ prosessforståelse og godt utviklet evne til bredt faglig og kollegialt samarbeid.
•   Gode norskkunnskaper, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
•   Referanseperson oppgis.

Praktikant

Kvalifikasjoner/kompetansekrav:
Studerer master i Arkitektur
•   Må ha avslutta 3. år studie arkitektur - master.
•   Praktikant med varighet 6 – 12 mnd. fra august 2019.
•   Kjennskap til DAK-program og andre program for visualisering.
•   For praktikant vil vi følge rammer gitt Arkitektbedriftenes praksisordning.
•   Kunne snakke og skrive norsk.

Vi tilbyr
100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger. 
Gode vilkår for idé- og egenutvikling i et entusiastisk og tverrfaglig miljø.
For arkitektstillingen er det ønske om snarlig tiltredelse. 

Kontakt
Skriftlig søknad med CV og attester sendes til e-post innen 30.04.2019
Kontaktperson: Bjørnar Sporstøl  bjornar@sporstol.no  
Tlf: 91 86 87 94

www.sporstol.no