Skapa Oslo www.skapa.no

Arkitekt og Praktikant

Skapa har økende oppdragsmengde og vi søker nye kollegaer som vil være med på å tegne arkitektur
og utvikle kontoret videre.

Vi søker en arkitekt med 2-5 års erfaring som har vært gjennom flere faser i et prosjekt fra skisse- til detaljprosjekt, saksbehandling og prosjektoppfølging i byggefasen. Vi søker også en praktikant som har fullført 3-årig bachelor fra arkitekt.
 
Vi arbeider i ArchiCad og Sketchup.
Søker må beherske norsk språk.
 
Søknad med CV og portfolio sendes til jobb@skapa.no

Søknadsfrist: Snarest
 
Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder: Peder Skavlan 920 93 515 eller Kenneth Hinkel 92 24 71 02.