Sporstøl Arkitekter AS Ålesund, Ulsteinvik Søknadsfrist: 01.12.2018 www.sporstol.no

Arkitekt /​ Praktikant

På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter
Arkitekt /​ Praktikant

Sporstøl Arkitekter AS ble etablert i 1991 og holder til i Ulsteinvik med avdelingskontor i Breivika, Ålesund.
Vi er i dag 15 ansatte, både arkitekter og bygningsingeniører. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlemmer av NGBC.

Arkitekt
Kvalifikasjoner/kompetansekrav: Master i Arkitektur
•    Erfaring innen arkitekturprosjektering og prosjektgjennomføring.
•    Bør beherske Revit Architecture og andre visuelle virkemidler.
•    God kunnskap om Plan og Bygningsloven. Det er spesielt viktig med
      god rolleforståelse/prosessforståelse og godt utviklet evne til
      bredt faglig og kollegialt samarbeid.
•    Gode norskkunnskaper, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
•    Referanseperson oppgis.

Praktikant
Kvalifikasjoner/kompetansekrav:
Studerer master i Arkitektur
•    Må ha avslutta 3. år studie arkitektur - master.
•    Praktikant med varighet 6 – 12 mnd. Frå nyttår 2019.
•    Kjennskap til DAK-program og andre program for visualisering.
•    For praktikant vil vi følge rammer gitt Arkitektbedriftene sin praksisordning.
•    Gode norskkunnskaper, gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr
100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger.
Gode vilkår for idé- og egenutvikling i et entusiastisk og tverrfaglig miljø.
Arbeidssted vert i Ulsteinvik eller på vårt kontor i Breivika – Ålesund.
For arkitektstillingen er det ønske om snarlig tiltredelse.

Kontakt
Skriftlig søknad med CV og attester sendes til e-post innen 01.12.2018
Kontaktperson: Bjørnar Sporstøl e-post  
Tlf: 91 86 87 94

www.sporstol.no