Oppegård kommune Oppegård Søknadsfrist: 02.03.2018 www.oppegard.kommune.no

Arkitekt - Samfunnsutvikling

Vi søker etter en arkitekt med blikk for utvikling av attraktive byer og tettsteder

Du ser koblingen mellom arkitektur og samfunnsutvikling, og du kan ta en arkitektfaglig rolle i planprosesser.

Vi er opptatt av å utvikle gode og levedyktige lokalsamfunn nær tog og buss. I Oppegård skal det være lett å la bilen stå, møte andre mennesker, handle lokalt og oppleve natur. For å finne de gode løsningene samarbeider vi tett med innbyggerne, utbyggere og næringslivet.

Vil du være med på disse utfordringene, og er du
•   initiativrik og vant til å jobbe i kreative prosesser med høy puls?
•   god til å kombinere fysisk planlegging med nye tanker der mennesket settes i sentrum?
•   god til å uttrykke kompliserte sammenhenger på en enkel måte, ved å bruke mulighetsstudier og visualiseringsverktøy?

Vi søker etter en arkitekt som kan være med på å stake ut kursen for arealutviklingen i kommunen. Du skal også være med på å sette preg på utviklingen av kommunens lokalsentra og tettsteder. Du må ha arkitektfaglig eller annen relevant kompetanse på universitets- /høgskolenivå. Det er viktig at du er sterk faglig, og at du er motivert for å gå inn i krevende prosesser. Arkitekturfaglige diskusjoner og vurderinger i større planer blir en viktig del av jobben. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Samfunnsutvikling har ansvar for kommuneplanen, reguleringsplaner, sentrumsutvikling og miljørettede utviklingsoppgaver. Vi jobber også med folkehelse, kulturminner, naturforvaltning og næringsutvikling. Avdelingen har et tverrfaglig miljø som består av 14 høyt kvalifiserte og kreative medarbeidere.

Kontaktinfo:
Arild Øien
Plansjef
Tlf 66 81 91 09 / 922 54 490

Anne Holten
Fagleder
Tlf 66 81 90 70 / 416 10 751

Generell informasjon
Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Les mer og søk på stillingen

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her